"Monte Lenino" to tytuł dwuczęściowego projektu, zainicjowanego przez Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K. Poświęcony jest on wszystkim zesłańcom, kresowianom, którym nie dane było wrócić do swoich domów, a do Polski wracali różnymi drogami. Jedni z nieludzkiej ziemi wychodzili z gen. Andersem przez Iran, Syrię, Włochy, krwawiąc w walkach o Monte Cassino, Ankonę, Bolonię. Drudzy musieli zostać w ZSRR dłużej, wychodząc stamtąd z gen. Berlingiem i przechodząc chrzest bojowy pod Lenino, a potem bijąc się pod Warszawą, na Wale Pomorskim, kończąc w Berlinie. Ma on też wbrew niektórym historykom pokazać, że polska krew ma tą samą wartość. Że nie wolno dzielić polskich żołnierzy na lepszych i gorszych. Że jedni i drudzy stali się ofiarami polityki wielkich mocarstw. Bitwa pod Lenino (obecnie Białoruś) stoczona została w dniach 12 - 13 października 1943 r.
Rekonstrukcja bitwy pod Lenino. Duńkowiczki k/Przemyśla 8.10.2017r.
Zdjęcia ZbiZem